Гофишка документација

Промена на поставките на сметката

За да ја смените лозинката и да ги ажурирате поставките, одете во табулаторот „Поставки за сметка“ лево од контролната табла. 

За да ја промените лозинката, ќе треба да ја испратите вашата тековна лозинка, да ја внесете новата лозинка и да кликнете на „Зачувај“.

Откако ќе ги зачувате сите промени, можеби ќе треба да ја освежите страницата за да ги видите постоечките промени направени во поставките.

Дали сте спремни за гофиширање?

Гофишка документација

навигација

Промена на поставките на сметката

За да ја смените лозинката и да ги ажурирате поставките, одете во табулаторот „Поставки за сметка“ лево од контролната табла. 

За да ја промените лозинката, ќе треба да ја испратите вашата тековна лозинка, да ја внесете новата лозинка и да кликнете на „Зачувај“.

Откако ќе ги зачувате сите промени, можеби ќе треба да ја освежите страницата за да ги видите постоечките промени направени во поставките.

Дали сте спремни за гофиширање?

Гофишка документација

навигација

Промена на поставките на сметката

За да ја смените лозинката и да ги ажурирате поставките, одете во табулаторот „Поставки за сметка“ лево од контролната табла. 

За да ја промените лозинката, ќе треба да ја испратите вашата тековна лозинка, да ја внесете новата лозинка и да кликнете на „Зачувај“.

Откако ќе ги зачувате сите промени, можеби ќе треба да ја освежите страницата за да ги видите постоечките промени направени во поставките.

Дали сте спремни за гофиширање?