Гофишка документација

Управување со корисници

Постојат 2 различни кориснички улоги достапни во Gophish.

Администраторите имаат административна улога на системско ниво со целосни дозволи за управување со инсталацијата Gophish.

На корисниците им е дозволено да прават сè освен да управуваат со инсталацијата, корисниците, веб-куките итн...

За да додадете корисници како администратор, одете на страницата „Управување со корисници“.

Gophish управување со корисници

Регистрирајте нов корисник

Регистрирајте нов корисник со кликнување на копчето „+ Нов корисник“. 

Откако ќе кликнете на копчето „+ Нов корисник“, ќе се појави овој дијалог прозорец:

Гофиш нов корисник

Во формуларот, поставете ги корисничкото име, лозинката, корисничката улога и дали треба да ја ресетираат лозинката при првото најавување.

Избришете корисник

Избришете корисник со избирање на црвената икона за ѓубре веднаш до корисничкото име во списокот со корисници.

Мора да има барем еден административен корисник или во спротивно Gophish ќе врати грешка.

Претставете се како корисник

Ако треба да решавате проблеми со некој корисник, Gophish ви дозволува да внесувате други кориснички сметки како администратор.

За да имитирате корисник, кликнете на жолтото копче до корисничкото име во списокот со корисници и автоматски ќе бидете најавени како тој корисник во нова сесија.

Кога ќе се вратите во административниот дел, ќе можете да се одјавите од тој кориснички профил и повторно да се најавите како администратор.

Дали сте спремни за гофиширање?

Гофишка документација

навигација

Управување со корисници

Постојат 2 различни кориснички улоги достапни во Gophish.

Администраторите имаат административна улога на системско ниво со целосни дозволи за управување со инсталацијата Gophish.

На корисниците им е дозволено да прават сè освен да управуваат со инсталацијата, корисниците, веб-куките итн...

За да додадете корисници како администратор, одете на страницата „Управување со корисници“.

Gophish управување со корисници

Регистрирајте нов корисник

Регистрирајте нов корисник со кликнување на копчето „+ Нов корисник“. 

Откако ќе кликнете на копчето „+ Нов корисник“, ќе се појави овој дијалог прозорец:

Гофиш нов корисник

Во формуларот, поставете ги корисничкото име, лозинката, корисничката улога и дали треба да ја ресетираат лозинката при првото најавување.

Избришете корисник

Избришете корисник со избирање на црвената икона за ѓубре веднаш до корисничкото име во списокот со корисници.

Мора да има барем еден административен корисник или во спротивно Gophish ќе врати грешка.

 

Претставете се како корисник

Ако треба да решавате проблеми со некој корисник, Gophish ви дозволува да внесувате други кориснички сметки како администратор.

За да имитирате корисник, кликнете на жолтото копче до корисничкото име во списокот со корисници и автоматски ќе бидете најавени како тој корисник во нова сесија.

Кога ќе се вратите во административниот дел, ќе можете да се одјавите од тој кориснички профил и повторно да се најавите како администратор.

Дали сте спремни за гофиширање?

Гофишка документација

навигација

Управување со корисници

Постојат 2 различни кориснички улоги достапни во Gophish.

Администраторите имаат административна улога на системско ниво со целосни дозволи за управување со инсталацијата Gophish.

На корисниците им е дозволено да прават сè освен да управуваат со инсталацијата, корисниците, веб-куките итн...

За да додадете корисници како администратор, одете на страницата „Управување со корисници“.

Gophish управување со корисници

Регистрирајте нов корисник

Регистрирајте нов корисник со кликнување на копчето „+ Нов корисник“. 

Откако ќе кликнете на копчето „+ Нов корисник“, ќе се појави овој дијалог прозорец:

Гофиш нов корисник

Во формуларот, поставете ги корисничкото име, лозинката, корисничката улога и дали треба да ја ресетираат лозинката при првото најавување.

Избришете корисник

Избришете корисник со избирање на црвената икона за ѓубре веднаш до корисничкото име во списокот со корисници.

Мора да има барем еден административен корисник или во спротивно Gophish ќе врати грешка.

Претставете се како корисник

Ако треба да решавате проблеми со некој корисник, Gophish ви дозволува да внесувате други кориснички сметки како администратор.

За да имитирате корисник, кликнете на жолтото копче до корисничкото име во списокот со корисници и автоматски ќе бидете најавени како тој корисник во нова сесија.

Кога ќе се вратите во административниот дел, ќе можете да се одјавите од тој кориснички профил и повторно да се најавите како администратор.

Дали сте спремни за гофиширање?