Шаблони за безбедносна политика на Hailbytes!

Обезбедувањето на безбедноста и безбедноста на информациите и средствата на вашата компанија треба да биде врвен приоритет.

Еден од клучните начини на кои го постигнуваме ова е преку создавање и имплементација на безбедносни политики кои ги водат постапките и однесувањето на нашите вработени.

политика

Како ќе знаат вашите вработени
безбедносни практики за вашата компанија?

Како се гради безбедносна култура?

Кога се обидувате да изградите култура во вашата компанија, првиот чекор е добивање на сите на иста страница.

Политиките за безбедност се еден од првите чекори при развивањето на ставот на вашата компанија за заеднички ризици од информатичката технологија.

Читањето и прифаќањето на безбедносните политики на вашата компанија е едно од првите работи што треба да ги направи нововработениот. 

Дали покривате Основи?

Се прашувате дали недостасувате основни безбедносни политики?

Можете да направите брза проверка до прашувајќи ги колегите за ставот на вашата компанија на која било од политиките подолу.

Барате помош во ги спојува?

Изберете ги политиките што ги сакате за да разговарате подолу и ние ќе ве контактираме со информации за политиките што ви требаат помош за креирање!